Category Archives: Nyheder

eLæring i praksis – program for netværkskonference

Denne fjerde konference i regionsprojektet eSkolerMidt sætter fokus på e-læring i praksis med fokus på implementering, fastholdelse og spredning af viden. Hvad virker, og hvordan virker det?

Gennem dagen vil der være oplæg fra eksperter på områderne samt workshops, hvor de deltagende kan gå i dybden med metoder og lade sig inspirere af andres erfaringer med implementering og spredning af viden fra projekter.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere og se programmet her.

eLæring i praksis – invitation til netværkskonference

Du har nu mulighed for at deltage i den fjerde netværkskonference i eSkoler Midt.

Konferencen kommer til at fokusere på videndeling og implementering, altså eLæring i praksis. Der vil gennem oplæg, workshops og projektpræsentationer blive svaret på hvad der virker og hvad der ikke gør. Med dette vil dagen bidrage til en afklaring af, hvordan man arbejder med implementering og videndeling til kolleger, så spredningen af viden og erfaringer sikres.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere om dagen på siden her.

Regional digitaliseringsindsats i lærerperspektiv

Bent B. Andresen har netop færdiggjort rapporten Digital indsatsteori, som samler erfaringer via fokusgruppeinterviews med lærere fra 16 skoler i Region Midtjylland.

“Erfaringsmæssigt kan digitaliseringsindsatsen forandre lærerens tænkning og praksis på ungdomsuddannelserne.
Med henblik på at skabe øget viden herom er der gennemført en undersøgelse blandt
lærere i Region Midtjylland.”

Sådan indleder Bent B. Andresen forordet i rapporten, som giver lærerne et indblik i de erfaringer der er gjort i forhold til elevers læring i forbindelse med digitalisering.

Du kan læse mere om rapporten, samt selve rapporten her.

Digital dannelse – hvad tænker du?

På netværkskonferencen Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent, som blev afholdt i Tørring den 3. september 2015, var diskussionen omkring digital dannelse i højsædet. På dagen blev deltagerne opfordret til at give udtryk for deres egne tanker i forhold til digital dannelse.

Under hele konferencen var der opsat tavler hvor deltagerne kunne sætte ord på nogle specifikke spørgsmål, og vi deler her hvad resultatet af dette blev. Hvis du selv har noget at tilføje er du velkommen til at gøre dette i kommentarerne.

Continue reading Digital dannelse – hvad tænker du?