Category Archives: Nyheder

eLæring i praksis – invitation til netværkskonference

Du har nu mulighed for at deltage i den fjerde netværkskonference i eSkoler Midt.

Konferencen kommer til at fokusere på videndeling og implementering, altså eLæring i praksis. Der vil gennem oplæg, workshops og projektpræsentationer blive svaret på hvad der virker og hvad der ikke gør. Med dette vil dagen bidrage til en afklaring af, hvordan man arbejder med implementering og videndeling til kolleger, så spredningen af viden og erfaringer sikres.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere om dagen på siden her.

Regional digitaliseringsindsats i lærerperspektiv

Bent B. Andresen har netop færdiggjort rapporten Digital indsatsteori, som samler erfaringer via fokusgruppeinterviews med lærere fra 16 skoler i Region Midtjylland.

“Erfaringsmæssigt kan digitaliseringsindsatsen forandre lærerens tænkning og praksis på ungdomsuddannelserne.
Med henblik på at skabe øget viden herom er der gennemført en undersøgelse blandt
lærere i Region Midtjylland.”

Sådan indleder Bent B. Andresen forordet i rapporten, som giver lærerne et indblik i de erfaringer der er gjort i forhold til elevers læring i forbindelse med digitalisering.

Du kan læse mere om rapporten, samt selve rapporten her.

Digital dannelse – hvad tænker du?

På netværkskonferencen Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent, som blev afholdt i Tørring den 3. september 2015, var diskussionen omkring digital dannelse i højsædet. På dagen blev deltagerne opfordret til at give udtryk for deres egne tanker i forhold til digital dannelse.

Under hele konferencen var der opsat tavler hvor deltagerne kunne sætte ord på nogle specifikke spørgsmål, og vi deler her hvad resultatet af dette blev. Hvis du selv har noget at tilføje er du velkommen til at gøre dette i kommentarerne.

Continue reading Digital dannelse – hvad tænker du?

Leg & lær med Runerod

runerod

Mange børn og unge oplever store udfordringer i  forhold til matematik. Et virtuelt 3D læringsspil tager den udfordring op. Hør mere på Internet Week den 4. juni 

Se programmet

Spillet hedder Runerod og har et særligt fokus på de målgrupper, som ikke motiveres af mere traditionelle undervisningsmetoder. Målet er, at man gennem spil og leg tilegner sig matematikfaglige færdigheder. Continue reading Leg & lær med Runerod

Programmering på skoleskemaet

Eleverne i folkeskolen skal lære at programmere. På den måde udvikler de både deres digitale færdigheder, de bliver mere reflekterede omkring deres brug af it – og de får ikke mindst muligheden for at tilegne sig  fagfagligt stof på nye måder.  På eSkoler Midts stand på Internet Week den 4. juni i Ridehuset præsenterer eVidenCenter deres erfaringer med Scratch Continue reading Programmering på skoleskemaet

Elevdesign af spil øger involvering

På Gymnasiet HTX Skjern undersøger de, om det er muligt at benytte spildesign som et nyt læremiddel i undervisningen, så eleverne opnår en større faglig viden og bliver mere motiverede. Kom og hør om deres erfaringer på eSkoler Midts stand den 4. juni i Ridehuset #IWDK 

Se programmet

Eleverne er fra Kommunikation og it linjens 2. og 3. år har brugt Gamemaker, Director og Scratch. Det er desuden besluttet at afprøve spildesign i faget kemi. De foreløbige evalueringer ser positive ud:

”(…)det var mit indtryk under interviewene, at alle havde deltaget aktivt. De havde alle været del af et handlingsfællesskab, hvor gruppen havde delt den kognitive proces. Der havde fundet en interaktion sted, som har ført til en refleksion, en afklaring og en større forståelse for det enkelte medlem i gruppen, siger projektleder Astrid Schack Olldag.” Continue reading Elevdesign af spil øger involvering

Eleverne kan arbejde i deres eget tempo med video og lyd

Mindre hjælp fra lærerne og bedre mulighed for at eleven kan arbejde i sit eget tempo. Det er nogle af erfaringerne fra Mercantecs projekt om læringsvideoer og audiovisuel dokumentation. Den 4. juni 2015 i forbindelse med Internet Week kan du møde Mercantec i Ridehuset og høre mere om deres erfaringer. Se programmet

Mercantec har to meget konkrete mål med deres projekt om videoer som læringsmedie i undervisningen & Flipped Classroom . Over de næste 3 år skal 30 % af underviserne bruge video i undervisningen. Derudover skal 35 % dokumentere processer gennem audiovisuelle medier. Formålet er at finde nye pædagogiske veje til at nå de elever, som bedst lærer og modtager informationer gennem video og lyd. Se eksempel herunder: Continue reading Eleverne kan arbejde i deres eget tempo med video og lyd

Didaktisk Design af Digital Dannelse – kan man det?

Nina Sydney HarbourHvordan kan man didaktisk designe elevers læring af digital dannelse? Det spørgsmål stiller Nina Bonderup Dohn i forbindelse med konferencen Produktion af læringsmaterialer på Tørring Gymnasium den 3. september 2015.

Nina Bonderup Dohn er en af keynotes på eSkoler Midt netværkskonferencen den 3. september 2015. Hun er ph.d., lektor i informationsvidenskab, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet: Continue reading Didaktisk Design af Digital Dannelse – kan man det?