eLæring i praksis

Denne fjerde konference i eSkolerMidt har sat fokus på e-læring i praksis ved at kigge på implementering, fastholdelse og spredning af viden. På konferencen søgte deltagere og oplægsholdere at svare på, hvad der virker, og hvordan det virker.

Konferencen eLæring i praksis d. 6. april 2016 blev afholdt i VUC Aarhus’ nye rammer og startede ud med Bent B. Andresen, forsker og lektor ved DPU, som fortalte om følgeforskningen på eSkolerMidt projektet. Oplægget tog udgangspunkt i rapporten, Digital indsatsteori og de resultater, som begynder at vise sig fra den næste rapport, der kommer til efteråret.

Bent B. fortalte, gennem følgeforskningen, at blended e-learning virker bedst. Han fortsatte oplægget med at svare på spørgsmålet: Under hvilke omstændigheder fungerer blended e-learning bedst? Emnet blev belyst via fokus på problematikken med nedsat koncentration, når der bruges digitale læremidler og vigtigheden i klare udmeldinger og læringsmål.

Bent B. Andresen appellerede til, at deltagerne – om muligt – brugte pointer fra følgeforskningen i egen praksis.

IMG_0227       IMG_0232       IMG_0224

Videner, læring og praksis

Associate professor ved Aarhus Universitet, Knud Erik Jørgensen, fortalte om, at viden kan være svær at flytte; især når man forsøger at flytte viden via it.

Knud Erik har beskæftiget sig med spørgsmålet: Hvorfor klistrer viden sig til bestemte personer og kontekster? Han fortalte gennem en række eksempler fra praksis, hvordan især den kropslige viden er svær at ændre og flytte. Afrundingsvist præsenterede Knud Erik en række teoretiske perspektiver, der viste forskellige forståelser af, hvad viden er, og hvordan den erhverves.

IMG_0229      IMG_0239       IMG_0240

Efter et mere teoretisk fokus satte Lars Munch Svendsen, Kursus- og uddannelseschef ved Attractor – Rambøll Management, spot på de mere konkrete eksempler. Blandt andet dykkede Lars ned i aktionslæring, hvor det bl.a. er vigtigt at man tager udgangspunkt i løsningen af reelle problemstillinger, som deltagerne skal påtage sig ansvaret for.

Afslutningsvist fortalte Lars om, hvordan man hos Attractor lærer at blive konsulent i et praksisorienteret perspektiv.

Workshops og debat

I en workshoprunde om eftermiddagen fik nogle af projekterne mulighed for at dele deres erfaringer med deltagerne på konferencen. I tre forskellige grupper blev der sat fokus på videndeling i forskellig udformning.

De tre workshops var:

I plenum blev der efter workshopperne lagt op til debat i salen, hvor snakken blandt andet handlede om forskellen på læring og videndeling.

IMG_0241       IMG_0246       IMG_0252

Relevante inspirationshæfter

På dagen blev der drøftet en række emner, som understøttes af udgivet materiale fra eVidenCenter. Dette materiale, i form af inspirationshæfter, kan du læse her:

Strategier og aktiviteter ved brugen af ibøger på hhx findes her.
Egnede e-læringsværktøjer og materialer i Flipped Classroom undervisning findes her.
Idéer og inspiration til arbejdet med digital dannelse findes her.