Inspirationshæfte: ibøger og faglig læsning

Dette inspirationshæfte giver en række anbefalinger i forhold til brug af ibøger i undervisningen. Det er udarbejdet på baggrund af projektet ”ibøger og faglig læsning”, som er gennemført i skoleåret 2013/14. Projektet er en del af to større projekter med fokus på digital innovation på ungdomsuddannelserne. Første projekt, eSkoler Midt,
er et projekt om e-didaktik og digitale læringsmidler under Region Midtjylland med Aarhus Business College som projektansvarlig og @ventures/eViden-Center som
projektkoordinator. Det andet projekt, Den e-lærende Digitale Skole, hører under Aarhus Business College og har som formål at videreuddanne skolens lærere i forhold til e-lærings-didaktik og it-værktøjer. I indeværende projekt er det ibogen i forlaget Systimes format, som har været genstand for undersøgelse, da det er denne type ibog, vores respondenter i undersøgelsen anvender.

Du kan hente inspirationshæftet ved at klikke på publikationen nedenfor.

inspeheafte_FagligLaesning_forside