Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent

Denne tredje netværkskonference har sat fokus på digital dannelse og arbejdet med at nå til en fælles forståelse af begrebet. En række oplagte deltagere gjorde dette på Tørring Gymnasium torsdag den 3. september 2015.

Efter en kort velkomst til Tørring Gymnasium startede Gitte Nørgaard, Direktør for Aarhus Business College, dagen med en præsentation af egne erfaringer med digitalisering. Der blev lagt vægt på de digitalt indfødtes manglende digitale dannelse og uddannelsesinstitutionernes ansvar for at lære eleverne dette. På Aarhus Business College har de oplevet videndeling og erfaringsudveksling som lærernes bedste værktøj, ifølge Gitte Nørgaard.

Michael Lund-Larsen, Centechef eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring fulgte op med en præsentation af eSkolerMidt-projektets midtvejsmåling af resultatopfyldelsen. Udviklingen i både didaktiske kompetencer, videndeling og materialeanvendelse viser, at projekterne er godt på vej til at opfylde resultatmålene for det samlede eSkolerMidt projekt.

Gitte Nørgaard       Bent B. Andresen      summen

Bent B. Andresen, Lektor DPU, fortsatte formiddagen med at sætte fokus på lærernes digitale forståelse, hvor han lagde vægt på vigtigheden i dette i relation til digitaliseringsindsatsen.

Andresen talte om “Luk ned og kig op”, og påpegede effekten ved god klasseledelse med fokus på nærvær – et tema som også blev inddraget i de to efterfølgende oplæg.

På vej mod digital dannelse

“Hvad kan de unge mennesker bruge det til?”, spurgte Jeppe Bundsgaard, da han talte om eleven som producent. Bundsgaard påpegede nogle af de nye udfordringer i netværkssamfundet og ledte opmærksomheden over på deraf ændrede læringsbehov hos eleverne. Fokus i oplægget var på værktøjer og metoder som kan guide eleven igennem en læringsproces. Med inddragelsen af IT og hertilhørende værktøjer satte Jeppe Bundsgaard også spørgsmålstegn ved effekterne afledt af elevernes digitale fodspor.

Jeppe Bundsgaard     Nina Bonderup Dohn     Publikum

Lidt provokerende spurgte Nina Bonderup Dohn ovenpå formiddagens andre oplæg om digital dannelse er det korrekte begreb at bruge. Linjerne mellem den digitale og den fysiske verden blev udvisket og deltagerne blev præsenteret for et alternativt begreb.

Dannelse og kompetence går ifølge Nina Bonderup Dohn hånd i hånd, men hun udtrykte muligheden for at dannelsesbegrebet opfattes som finere end kompetencebegrebet.

Fokus via workshops

Eftermiddagen bød på fire forskellige workshops, som fokuserede på de forskellige erfaringer fra den enkelte workshop holder. Som deltager i dagen havde man mulighed for at opleve to af de fire workshops så man kunne tilpasse dagen sine individuelle ønsker.

De fire workshops var:

– IT og nye eksamensformer v/Tørring Gymnasium
Digital dannelse gennem multimodal produktion v/Jeppe Bundsgaard, DPU
Video som læringsmedie v/Mercantec
– Tablets til Differentiering v/ Holstebro Merkantil

Afrundende paneldebat

Dagens oplægsholdere dannede, som afslutning på dagen, et panel som debatterede dagens emne yderligere, ved spørgsmål fra dagens deltagere. Debatten var spændende og livlig, og gik blandt andet på begrebet digital dannelse, som Nina Bonderup Dohn tidligere på dagen havde sat spørgsmål ved. Eksamensformer og det digitale fodspor var også blandt de debatterede emner.

Workshop 1     Workshop 2     Panel