Tanker fra eLæring i praksis

På netværkskonferencen eLæring i praksis, som blev afholdt på VUC Aarhus den 6. april 2016, kredsede diskussionen om videndeling og implementering. På dagen blev deltagerne præsenteret for teoretiske og praktiske erfaringer med viden og videndeling hvorefter de i workshops fik indblik i nogle af eSkolerMidt projekternes erfaring med videndeling.

Du kan læse mere om dagen og hente de delte materialer her.

Hvis du har spørgsmål om dagen eller projektet er du velkommen til at kontakte Diana Køhler på diana@aabc.dk.

eLæring i praksis – program for netværkskonference

Denne fjerde konference i regionsprojektet eSkolerMidt sætter fokus på e-læring i praksis med fokus på implementering, fastholdelse og spredning af viden. Hvad virker, og hvordan virker det?

Gennem dagen vil der være oplæg fra eksperter på områderne samt workshops, hvor de deltagende kan gå i dybden med metoder og lade sig inspirere af andres erfaringer med implementering og spredning af viden fra projekter.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere og se programmet her.

eLæring i praksis – invitation til netværkskonference

Du har nu mulighed for at deltage i den fjerde netværkskonference i eSkoler Midt.

Konferencen kommer til at fokusere på videndeling og implementering, altså eLæring i praksis. Der vil gennem oplæg, workshops og projektpræsentationer blive svaret på hvad der virker og hvad der ikke gør. Med dette vil dagen bidrage til en afklaring af, hvordan man arbejder med implementering og videndeling til kolleger, så spredningen af viden og erfaringer sikres.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere om dagen på siden her.