Program: Netværkskonference eLæring i praksis

Denne fjerde konference i regionsprojektet eSkolerMidt sætter fokus på e-læring i praksis med fokus på implementering, fastholdelse og spredning af viden. Hvad virker, og hvordan virker det?

Gennem dagen vil der være oplæg fra eksperter på områderne samt workshops, hvor de deltagende kan gå i dybden med metoder og lade sig inspirere af andres erfaringer med implementering og spredning af viden fra projekter.

Program til netværkskonference - videndeling og implementering

Der kan vælges mellem én af tre følgende workshops.

Workshop: Vidensdeling om – og med – IKT
Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser kan motivere og påvirke lærerne i denne proces. Workshoppen foregiver ikke at nå frem til svaret på ovenstående. Formålet med workshoppen er, at deltagerne på baggrund af det indledende oplæg skal formulere et kvalificeret bud på en implementerbar, konkret og operationel anvisning på, hvordan vidensdeling bør gribes an, samt dele erfaringer og perspektiver på problemstillingen.

Workshop: Gode erfaringer med videndeling og implementering fra Social & SundhedsSkolen Herning
I denne workshop har fokus på, hvordan erfaringer og metoder fra projekter i praksis kan videndeles og implementeres.  I workshoppen beskrives de metoder, som Social & Sundhedsskolen i Herning har anvendt i projekter i forhold til beslutninger, proces, forløb, afslutning og implementering. I projekterne er der arbejdet med et bottom up-design, hvor underviserne har haft stor indflydelse på processen.

Workshop: Projekt –og teambaseret videndeling
Det Nationale Videncenter for e-læring varetager denne workshop, hvor de deltagende får mulighed for at arbejde med metoder til videndeling. Der inddrages konkrete metoder og modeller og gode erfaringer fra projekter på forskellige uddannelsesinstitutioner inddrages i workshoppen.

 

Målgruppe: Undervisere, skoleledere og it-pædagogiske vejledere

Tilmelding er gratis og kan ske ved at sende en mail til diana@aabc.dk. Ved tilmelding får du mere information om deltagelse i workshops.