Digital dannelse på skoleskemaet

Nutidens unge får ofte prædikatet “digitale indfødte”. Men sandheden er snarere, at elevers brug af computer og it-værktøjer ofte sker ureflekteret og ikke altid lige hensigtsmæssigt. Tiden kalder på “digital dannelse”, mener de på Teknisk Gymnasium Silkeborg

Behov for digital dannelse?
Projektet “Afprøvning af produktionsværktøjer i forbindelse med skabelse af læringsmaterialer omkring digital dannelse i faget Studieområdet” vil undersøge om eleverne på skolerne i dag er klædt godt nok på digitalt, eller er der brug for at arbejde med digital dannelse som et bevidst indsatsområde?

Hvorfor
Den nye elevrolle bærer implikationer i sig rent digitalt: Fx er håndteringen af computere i timerne vanskelig for eleverne; bl.a. kæmper mange med koncentrationsproblemer pga. ureflekteret og uhensigtsmæssig computerbrug.
Mange har også svært ved at vælge de rette digitale værktøjer, ligesom det er vanskeligt for eleverne at tage og organisere digitale noter. Der er derudover mange andre aspekter af den digitale dannelse, som der er stort udviklingspotentiale i.

I projektet afprøves, hvordan digitale læringsmaterialer – skabt vha fx screencasts og videoer samlet i en art ‘portal’, fx en wiki – kan være med til at understøtte elevernes bevidste, digitale dannelse i en progressiv bevægelse, hvor eleverne gennem gymnasiets tre år gradvist bliver mere og mere selvstændige, bevidste, effektive og kreative brugere af de digitale medier i skolesammenhæng.

Hvordan
Projektet vil undersøge og finde frem til kernen i den gymnasiale, digitale dannelse af relevans for faget Studieområde

  • skabe en række digitale læringsmaterialer omhandlende kernen i den gymnasiale, digitale dannelse
  • følge to til tre klasser og afprøve de digitale læringsmaterialer heri over de tre år faget Studieområdet varer
  • undersøge effekten af de digitale læringsmaterialer gennem løbende elevevalueringer
  • udarbejde en didaktisk analyse og vurdering af teknologien og måden, hvorpå den bliver anvendt
  • implementere læringsmaterialer bredt på HTX Silkeborg

Resultater
Projektet sigter mod at levere digitale læringsmaterialer, som kan være med til at skabe digital dannelse – og som kan være produceret af såvel lærere som elever.
Resultaterne af projektet vil umiddelbart kunne anvendes og implementeres på HTX – og naturligvis kunne spredes til andre gymnasier.

Hvem
Teknisk Skole Silkeborg

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s