Følgeforskning

Rapport: Digital indsatsteori

Med færdiggørelsen af Bent B Andresens rapport (2015) om Digital indsatsteori deler vi hermed denne. Han lægger selv ud med at forklare hvad rapporten blandt andet kan bidrage til. Uddraget er første afsnit af rapportens sammenfatning:

Læreren på ungdomsuddannelser gør ofte brug af sine forudsætninger for at vurdere, hvilke aktiviteter der tjener elevernes læring bedst. I denne rapport præsenteres viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, som læreren kan benytte til at styrke disse forudsætninger. Dette med særligt henblik på, hvad der virker godt, når læreren udnytter digitale interaktions-, visualiserings-, variations-, differentierings- og eksperimenteringsmuligheder.”

Resten af rapporten kan du finde her.

Digital indsatsteori

Digitaliseringindsats på ungdomsuddannelser

I de sidste tre år er der gennemført digitaliserings­projekter på 19 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland.

Projekterne, som har fået regional støtte, er gennemført under overskriften eSkolerMidt, og i tilknytning hertil er der gennemført følgeforskning, hvis resultater viser, at digitaliseringsindsatsen generelt er en succes på ungdomsuddannelserne.

Find rapporterne fra følgeforskningen herunder: