Invitation: Netværkskonference eLæring i praksis

Invitation til netværkskonference - videndeling og implementering

Denne fjerde netværkskonference i regionsprojektet eSkolerMidt vil sætte fokus på eLæring i praksis. Vi ønsker at bringe arbejdet videre via værktøjer til implementeringen og delingen af den viden der er opsamlet og skabt gennem projektets første faser.

Der vil gennem oplæg, workshops og projektpræsentationer blive svaret på hvad der virker og hvad der ikke gør. Med dette vil dagen bidrage til en afklaring af, hvordan man arbejder med implementering og videndeling til kolleger, så spredningen af viden og erfaringer sikres.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.