Didaktisk Design af Digital Dannelse – kan man det?

Nina Sydney Harbour

Hvordan kan man didaktisk designe elevers læring af digital dannelse? Det spørgsmål stiller Nina Bonderup Dohn i forbindelse med konferencen Produktion af læringsmaterialer på Tørring Gymnasium den 3. september 2015.

Nina Bonderup Dohn er en af keynotes på eSkoler Midt netværkskonferencen den 3. september 2015. Hun er ph.d. er lektor i informationsvidenskab, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet:

”Det ligger lige for på denne konference at spørge: ”hvordan kan man didaktisk designe elevers læring af digital dannelse?” – når nu det gennemgående tema for denne og de næste konferencer i eSkoler Midt er ’digital dannelse’ og det mere konkrete fokus er ’produktion af læringsmaterialer’. Hvilke didaktiske designs skal de digitale læringsmaterialer have – både dem, lærerne udvikler, og dem eleverne er medproducenter på? Og hvordan kan vi didaktisk designe de aktiviteter, eleverne skal udføre med de producerede digitale læringsmaterialer, så eleverne udvikler digital dannelse?

Det ligger lige for at spørge sådan… men overser man derved de spørgsmål, der ligger bag? Spørgsmål, som må besvares, før vi overhovedet kan stille de ligefremme spørgsmål på en kvalificeret måde? I mit oplæg sætter jeg kritisk fokus på to af de hovedspørgsmål, der gemmer sig bag de ligefremme spørgsmål: 1) Kan vi overhovedet meningsfuldt tale om ’digital dannelse’ som noget andet og mere end digitale kompetencer? 2) Hvad skal vi forstå ved begrebet ’didaktisk design’?

Som led i behandlingen af 1) peger jeg på, at der er en fejlagtig modsætning mellem kompetence og dannelse, hvilket fører til uklarhed i forhold til begrebet ’digital dannelse’. Bedre ville det være at tale om, at eleverne skal blive kompetent dannede eller dannede kompetente i en verden, hvor fysiske og virtuelle handlingsrum til stadighed krydser hinanden. En vigtig pointe i behandlingen af 2) er, at mennesker lærer som reaktion på design, ikke som resultat af det. Didaktisk design af læringsmuligheder er derfor altid indirekte design – design for læring, ikke af læring.

Jeg ser også på, hvad svarene på de bagvedliggende hovedspørgsmål betyder for, hvordan de ligefremme spørgsmål skal stilles og besvares. Hvilke krav stiller pointen om indirekte design til lærere og elever i produktionen af digitale læringsmaterialer? Hvordan kan arbejdet med sådanne digitale læringsmaterialer understøtte elever i at blive kompetent dannede eller dannede kompetente i komplekse fysisk-digitale kontekster?”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s