Opfølgning på konferencen, del II

Kære deltagere,

Endnu engang tak for en rigtig spændende konference på Aarhus Business College torsdag d. 27.10

På konferencen havde vi en fælles diskussion omkring, hvordan I kunne tænke jer at være beskæftiget med e-læring, i de kommenende år. Særlige metoder, problemstillinger eller teknologier.

Her er hvad I gennem værkkøjet Socrative svarede:

 • I højere grad end tidligere i takt med, at eleverne tilegner sig generel kompetence indenfor anvendelse af teknologi. Jeg tænker en kombination alt efter, hvor eleven er, så digitaliseringen ikke begrænser, men stimulerer læringen for den enkelte.
 • Særlig pædagogisk problemstilling e-didaktik
 • Metode – produktion Behandling af data ( Skiftende teknologi)
 • Med alle anstrengelser på at udvikle digitale undervisningsmaterialer, der aktiverer og motiverer og rummer automatisk feedback Optaget af fjernundervisning /delvis tilstedeværelsesundervisning Optaget af praksisnærhed og selvproduktion
 • dagligt som digital pædagogisk udviklingsmedarbejder på skolen
 • Jeg vil gerne have igangsat noget lokal “forskning” – dataindsamling om, hvordan e-læring anvendes i dag samt hvilke tiltag der virker
 • hvor det pædagogiske møder det faglive: – med fokus på “digital dannelse”, især ift. vurdering af information på nettet, “joint fact finding”, “consensus buulding” (hvis muligt) udvikling af “tilføjelser” (add-ons) til eksisterende værktøjer som Google Docs, annoteringssystem Hypothesis,
 • 1. Kollaborative læringsformer i fjerundervisning.2. Databaseret vidensindsamling om viden om målgruppe og fagligt udbytte for den enkelte kursist ved fjernundervisning.3. Arbejde med læringdproces, mere end resultatorienteret læring.
 • Jeg vil beskæftige mig med kursisters generelle it-dannelse og it-kompetencer, med særligt fokus på hvordan man kan bruge it kollaborativt og til at fremme mundtlighed og differentiering. Primær teknologi vil være google apps for education
 • Fortsætte arbejdet med til dels at lade teknologi forbedre allerede eksisterende praksisser, men også fortsætte med at udvikle elever og læreres kompetencer i, i fællesskab, at anvende og producere multimodalt læringsmateriale.
 • Fokus på blended e-læring – det bedste af to tilange, der udnyyer styrkerne ved f2f-undervisning og netbaseret læring
 • For vores vedkommende er det blevet tydeligt, at man ikke behøver at være så bange for at bruge/udnytte sociale medier i undervisningen. Det kan være en tidsrøver for nogle elever, men ved at inddrage platformen, som de alligevel besøger, har vist sig at være både effektiv og positiv. Men det er også vigtigt at pointere, at det ikke er eller bliver et krav til lærerne – det er hos de lærere og hold, hvor det giver mening
 • kollaboratv læring i fjernundervisning og databaseret vidensinsamling om målgruppe og udbytte af fjernundervisning.
 • elevproduktion og feedback via It, så eleverne har adgang til egen data om progression og produktion
 • Klasseledelse i forbindelse med brug af digitale læringsmidler. Google+; styrke brug af fælles platforme i undervisningen Strukturering af undervisningen gennem fx googlesider
 • Klasseledelse – klæde lærerne på til at sætte rammer for brugen af it i undervisningen for at undgå at kursisterne surfer på nettet osv. Styrke dialog og videndeling mellem lærere, mellem lærere og elever og mellem elever gennem brug af google+ Konsulidere brugen af googlesider i undervisningen til videndeling, strukturering af undervisningen og samproduktion af materialer Interessante tanker fra Bent hvordan selfefficacy kan styrkes Indsats for at få de svageste it-brugere af lærere med.

Til konferencen havde vi også Mark Bundgaard til, at lave videooptagelser af de forskellige oplæg, samt interviewe nogle af deltagerne om projektet. Det er der kommet en rigtig fin video ud af:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s