Category Archives: Uncategorized

Opfølgning på konferencen, del II

Kære deltagere,

Endnu engang tak for en rigtig spændende konference på Aarhus Business College torsdag d. 27.10

På konferencen havde vi en fælles diskussion omkring, hvordan I kunne tænke jer at være beskæftiget med e-læring, i de kommenende år. Særlige metoder, problemstillinger eller teknologier.

Her er hvad I gennem værkkøjet Socrative svarede:

 • I højere grad end tidligere i takt med, at eleverne tilegner sig generel kompetence indenfor anvendelse af teknologi. Jeg tænker en kombination alt efter, hvor eleven er, så digitaliseringen ikke begrænser, men stimulerer læringen for den enkelte.
 • Særlig pædagogisk problemstilling e-didaktik
 • Metode – produktion Behandling af data ( Skiftende teknologi)
 • Med alle anstrengelser på at udvikle digitale undervisningsmaterialer, der aktiverer og motiverer og rummer automatisk feedback Optaget af fjernundervisning /delvis tilstedeværelsesundervisning Optaget af praksisnærhed og selvproduktion
 • dagligt som digital pædagogisk udviklingsmedarbejder på skolen
 • Jeg vil gerne have igangsat noget lokal “forskning” – dataindsamling om, hvordan e-læring anvendes i dag samt hvilke tiltag der virker
 • hvor det pædagogiske møder det faglive: – med fokus på “digital dannelse”, især ift. vurdering af information på nettet, “joint fact finding”, “consensus buulding” (hvis muligt) udvikling af “tilføjelser” (add-ons) til eksisterende værktøjer som Google Docs, annoteringssystem Hypothesis,
 • 1. Kollaborative læringsformer i fjerundervisning.2. Databaseret vidensindsamling om viden om målgruppe og fagligt udbytte for den enkelte kursist ved fjernundervisning.3. Arbejde med læringdproces, mere end resultatorienteret læring.
 • Jeg vil beskæftige mig med kursisters generelle it-dannelse og it-kompetencer, med særligt fokus på hvordan man kan bruge it kollaborativt og til at fremme mundtlighed og differentiering. Primær teknologi vil være google apps for education
 • Fortsætte arbejdet med til dels at lade teknologi forbedre allerede eksisterende praksisser, men også fortsætte med at udvikle elever og læreres kompetencer i, i fællesskab, at anvende og producere multimodalt læringsmateriale.
 • Fokus på blended e-læring – det bedste af to tilange, der udnyyer styrkerne ved f2f-undervisning og netbaseret læring
 • For vores vedkommende er det blevet tydeligt, at man ikke behøver at være så bange for at bruge/udnytte sociale medier i undervisningen. Det kan være en tidsrøver for nogle elever, men ved at inddrage platformen, som de alligevel besøger, har vist sig at være både effektiv og positiv. Men det er også vigtigt at pointere, at det ikke er eller bliver et krav til lærerne – det er hos de lærere og hold, hvor det giver mening
 • kollaboratv læring i fjernundervisning og databaseret vidensinsamling om målgruppe og udbytte af fjernundervisning.
 • elevproduktion og feedback via It, så eleverne har adgang til egen data om progression og produktion
 • Klasseledelse i forbindelse med brug af digitale læringsmidler. Google+; styrke brug af fælles platforme i undervisningen Strukturering af undervisningen gennem fx googlesider
 • Klasseledelse – klæde lærerne på til at sætte rammer for brugen af it i undervisningen for at undgå at kursisterne surfer på nettet osv. Styrke dialog og videndeling mellem lærere, mellem lærere og elever og mellem elever gennem brug af google+ Konsulidere brugen af googlesider i undervisningen til videndeling, strukturering af undervisningen og samproduktion af materialer Interessante tanker fra Bent hvordan selfefficacy kan styrkes Indsats for at få de svageste it-brugere af lærere med.

Til konferencen havde vi også Mark Bundgaard til, at lave videooptagelser af de forskellige oplæg, samt interviewe nogle af deltagerne om projektet. Det er der kommet en rigtig fin video ud af:

Opfølgning på konferencen, del I

Kære deltagere,

Tak for en rigtig spændende dag i torsdags.

Her kommer slides fra dagens oplægsholdere.

michael-lund-larsen-om-projektets-resultater

bent-b-andresen-om-digitaliseringsindsatsen-paa-ungdomsuddannelserne

tobias-skov-om-projektets-tendenser-og-fremtiden-herfor

arnt-louw-om-unge-motivation-og-uddannelse

michael-paulsen-om-de-tre-bolger

Vi opfordrer jer til at dele jeres præsentationer og andet materialer fra eftermiddagens fernisering i projektets gruppe på Facebook.

Senere på året finder I her på siden projektets afrapportering og endnu mere materiale fra afslutningskonferencen.

 

Netværk og videndeling i Region Midtjylland: Afslutningskonference d. 27. oktober 2016

Region Midtjylland og eSkoler inviterer til afslutningskonference for digitaliseringsindsats på erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser.

Ønsker du at kende til praksisnære erfaringer fra underviserne omkring dig? – så deltag i eSkolernes afslutningskonference. Vær med til at få indsigt i andres erfaringer og del dine egne. Kom og lyt, del – og diskuter!

Vi får blandt andet besøg af Arnt Vestergaard Louw, ph.d. og adjunkt hos CeFU, som kommer og beskriver de kommende generationer på uddannelserne og Michael Paulsen, ph.d. og lektor SDU, der udfordrer vores syn på udviklingsprojekter i uddannelsesorganisationer.

 

side03

Se hele flyeren her og følg begivenheden på https://www.facebook.com/events/342943406039162/

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til Tobias Skov, skov@aabc.dk.

Inspirationstekster

Forsker Bent B. Andresen, som står for følgeforskningen i eSkolerMidt-projektet, har nu udgivet tre inspirationstekster om henholdsvis forskningsinformeret praksis, indikatorinformeret praksis og datainformeret praksis. Teksterne bygger på den følgeforskning, som er støttet er Region Midtjylland og i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Du kan læse publikationerne her:

Inspirationstekst om forskningsinformeret praksis

Forskningsinform praksis_Inspirationsdokument 1

 

Inspirationstekst om indikatorinformeret praksis

Indikatorformeret praksis_Inspirationsdokument 2

 

Inspirationstekst om datainformeret praksis

Pædagogisk indsatsteori_Inspirationsdokument 3

Webinarer i august

Webinar om spil, motivation og læring d. 31. august

Webinar med Thorkild Hanghøj. Thorkild beskriver indholdet i webinaret således:

”Jeg forsker i brugen af spil i undervisningen og vil fortælle om forholdet mellem spil, læring og motivation og forskellige didaktiske måder at bruge spil på. På den baggrund vil jeg gennemgå forskellige eksempler på spil i undervisningen. Eksemplerne indbefatter både brugen af spildynamikker (gamification), men også forskellige spilformater som f.eks. kommercielle computerspil, it-støttede debatspil og problembaseret spildesign.”

Thorkild Hanghøj er lektor på Aalborg Universitet København og har mere end 10 års erfaring med at forske i brugen af spil i undervisning samt udvikling af læringsspil og undervisningsmaterialer om emnet.

Deltagende lukkes ind fra 14.50.

Link til webinar: https://evidencenter.adobeconnect.com/spil/

Deltagelse i webinaret er gratis og kræver ikke tilmelding.

Webinar om Flipped Classroom d. 23. august

Mette Risgaard Olsen deler erfaringer med Flipped Classroom og giver gode råd til undervisere, som gerne vil arbejde med Flipped Classroom. Mette tager afsæt i erfaringer fra forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”, som fandt sted fra august 2014 – februar 2016.

Mette Risgaard Olsen er lektor på Innovations- og forskningsafdelingen på Erhvervsakademi Aarhus og projektleder på forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”.

billede