Netværk og videndeling i Region Midtjylland: Afslutningskonference d. 27. oktober 2016

Region Midtjylland og eSkoler inviterer til afslutningskonference for digitaliseringsindsats på erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser.

Ønsker du at kende til praksisnære erfaringer fra underviserne omkring dig? – så deltag i eSkolernes afslutningskonference. Vær med til at få indsigt i andres erfaringer og del dine egne. Kom og lyt, del – og diskuter!

Vi får blandt andet besøg af Arnt Vestergaard Louw, ph.d. og adjunkt hos CeFU, som kommer og beskriver de kommende generationer på uddannelserne og Michael Paulsen, ph.d. og lektor SDU, der udfordrer vores syn på udviklingsprojekter i uddannelsesorganisationer.

 

side03

Se hele flyeren her og følg begivenheden på https://www.facebook.com/events/342943406039162/

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til Tobias Skov, skov@aabc.dk.

Inspirationstekster

Forsker Bent B. Andresen, som står for følgeforskningen i eSkolerMidt-projektet, har nu udgivet tre inspirationstekster om henholdsvis forskningsinformeret praksis, indikatorinformeret praksis og datainformeret praksis. Teksterne bygger på den følgeforskning, som er støttet er Region Midtjylland og i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Du kan læse publikationerne her:

Inspirationstekst om forskningsinformeret praksis

Forskningsinform praksis_Inspirationsdokument 1

 

Inspirationstekst om indikatorinformeret praksis

Indikatorformeret praksis_Inspirationsdokument 2

 

Inspirationstekst om datainformeret praksis

Pædagogisk indsatsteori_Inspirationsdokument 3

Webinarer i august

Webinar om spil, motivation og læring d. 31. august

Webinar med Thorkild Hanghøj. Thorkild beskriver indholdet i webinaret således:

”Jeg forsker i brugen af spil i undervisningen og vil fortælle om forholdet mellem spil, læring og motivation og forskellige didaktiske måder at bruge spil på. På den baggrund vil jeg gennemgå forskellige eksempler på spil i undervisningen. Eksemplerne indbefatter både brugen af spildynamikker (gamification), men også forskellige spilformater som f.eks. kommercielle computerspil, it-støttede debatspil og problembaseret spildesign.”

Thorkild Hanghøj er lektor på Aalborg Universitet København og har mere end 10 års erfaring med at forske i brugen af spil i undervisning samt udvikling af læringsspil og undervisningsmaterialer om emnet.

Deltagende lukkes ind fra 14.50.

Link til webinar: https://evidencenter.adobeconnect.com/spil/

Deltagelse i webinaret er gratis og kræver ikke tilmelding.

Webinar om Flipped Classroom d. 23. august

Mette Risgaard Olsen deler erfaringer med Flipped Classroom og giver gode råd til undervisere, som gerne vil arbejde med Flipped Classroom. Mette tager afsæt i erfaringer fra forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”, som fandt sted fra august 2014 – februar 2016.

Mette Risgaard Olsen er lektor på Innovations- og forskningsafdelingen på Erhvervsakademi Aarhus og projektleder på forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”.

billede

 

Udgivelse: Flip din undervisning

Den 27. april, udkommer bogen “Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning”.

Søren Jørgensen og Tobias Kidde Skov bidrager til bogen med et kapitel, hvor de beskriver en didaktisk overvejelsesmodel, som de arbejder med til daglig på eVidenCenter.

Kapitlet er en diskussion om hvordan den eDidaktiske Overvejelsesmodels individuelle elementer kan sammensættes på didaktisk og pædagogisk meningsfuld vis ud fra den struktur, der iflg. eVidenCenter, kendetegner undervisning med Flipped Classroom.

I denne video fortæller de to forfattere om deres arbejde på eVidenCenter og deres bidrag til antologien.

Bogen kan forudbestilles her: http://www.turbineforlaget.dk/shop/boeger-paa-vej/boeger-paa-vej/flip-din-undervisning/

Konference i FLUID

STJÆL DIN IDÉ – en guidet tour til innovation

Konference afholdes af FLUID den 4. maj – 2016,
på ITU – Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Seminaret sætter fokus på innovation, og tager med afsæt i forskningen en rundtur i viden om innovation, og hvordan vi konkret kan arbejde med at få innovationen til at blive til produkter, projekter og værdi for vores kunder – hvad enten de er borgere, elever, studerende eller andre.

Programmet kan ses her: http://www.fluid.dk/media/208567/program040516.pdf

og tilmelding foregår via FLUIDs hjemmeside her: http://www.fluid.dk/arrangementer/innovation040516.aspx