27. oktober 2016: Sidste netværkskonference for undervisere

eSkolerMidt inviterer til projektets sidste konference. Vi skal blandt andet opsamle undervisernes bedste erfaringer og drøfte hvordan disse kan kan indgå i grundlaget for fremtidens ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Program og sted følger, men sæt kryds i kalenderen.

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til Tobias Skov, skov@aabc.dk.

God sommer.

Udgivelse: Flip din undervisning

Den 27. april, udkommer bogen “Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning”.

Søren Jørgensen og Tobias Kidde Skov bidrager til bogen med et kapitel, hvor de beskriver en didaktisk overvejelsesmodel, som de arbejder med til daglig på eVidenCenter.

Kapitlet er en diskussion om hvordan den eDidaktiske Overvejelsesmodels individuelle elementer kan sammensættes på didaktisk og pædagogisk meningsfuld vis ud fra den struktur, der iflg. eVidenCenter, kendetegner undervisning med Flipped Classroom.

I denne video fortæller de to forfattere om deres arbejde på eVidenCenter og deres bidrag til antologien.

Bogen kan forudbestilles her: http://www.turbineforlaget.dk/shop/boeger-paa-vej/boeger-paa-vej/flip-din-undervisning/

Konference i FLUID

STJÆL DIN IDÉ – en guidet tour til innovation

Konference afholdes af FLUID den 4. maj – 2016,
på ITU – Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Seminaret sætter fokus på innovation, og tager med afsæt i forskningen en rundtur i viden om innovation, og hvordan vi konkret kan arbejde med at få innovationen til at blive til produkter, projekter og værdi for vores kunder – hvad enten de er borgere, elever, studerende eller andre.

Programmet kan ses her: http://www.fluid.dk/media/208567/program040516.pdf

og tilmelding foregår via FLUIDs hjemmeside her: http://www.fluid.dk/arrangementer/innovation040516.aspx

Tanker fra eLæring i praksis

På netværkskonferencen eLæring i praksis, som blev afholdt på VUC Aarhus den 6. april 2016, kredsede diskussionen om videndeling og implementering. På dagen blev deltagerne præsenteret for teoretiske og praktiske erfaringer med viden og videndeling hvorefter de i workshops fik indblik i nogle af eSkolerMidt projekternes erfaring med videndeling.

Du kan læse mere om dagen og hente de delte materialer her.

Hvis du har spørgsmål om dagen eller projektet er du velkommen til at kontakte Diana Køhler på diana@aabc.dk.

eLæring i praksis – program for netværkskonference

Denne fjerde konference i regionsprojektet eSkolerMidt sætter fokus på e-læring i praksis med fokus på implementering, fastholdelse og spredning af viden. Hvad virker, og hvordan virker det?

Gennem dagen vil der være oplæg fra eksperter på områderne samt workshops, hvor de deltagende kan gå i dybden med metoder og lade sig inspirere af andres erfaringer med implementering og spredning af viden fra projekter.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere og se programmet her.

eLæring i praksis – invitation til netværkskonference

Du har nu mulighed for at deltage i den fjerde netværkskonference i eSkoler Midt.

Konferencen kommer til at fokusere på videndeling og implementering, altså eLæring i praksis. Der vil gennem oplæg, workshops og projektpræsentationer blive svaret på hvad der virker og hvad der ikke gør. Med dette vil dagen bidrage til en afklaring af, hvordan man arbejder med implementering og videndeling til kolleger, så spredningen af viden og erfaringer sikres.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere om dagen på siden her.